Cesticka k domovu

 • Úvod

  Předpokládejme, že jste se právě rozhodli a touha po Vašem vlastním bydlení dospěla k bodu, kdy již nemůžete jinak než ho realizovat. Předpokládejme, že jste si vybrali z naší nabídky NOVAHOME.
  Určitě jste se rozhodli správně a více se dozvíte níže.

   

  NEJSNADNĚJŠÍ CESTIČKA K DOMOVU JE KONTAKTOVAT NÁS:

  Na rozdíl od Vás nebude pro nás Vaše stavba tou první a dokážeme Vám poradit, nebo za Vás vyřídit všechny kroky. Stavba domu je důležité rozhodnutí a my nechceme, abyste měli zbytečné starosti.
  Níže najdete návod, jak nejlépe postupovat aby byla Vaše touha skutečné naplněna.

   

 • 1. KROK – FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

  Tak jako první krok dítěte je jedním z nejdůležitějších kroků v životě člověka, tak i dobrý finanční plán je tím prvním důležitým krokem  k Vašemu domu. Na tomto kroku záleží, jak se Vám bude ve Vašem domě žít. Zda to bude ve stresu, protože se Vaše finanční situace nevyvíjí tak jak jste očekávali. Je to krok, který ovlivní harmonii Vašeho života více, než kvalita vlastního bydlení.
   

 • 2. KROK – VÝBĚR POZEMKU

  Přístupů k tomu jak najít vhodný pozemek, kde budete žít je několik. Někdo se orientuje spíše srdcem a pocitem, jiný dostupností. Někdo se spoléhá na radu odborníka. Je důležité tuto fázi nepodcenit. Budou tu vyrůstat Vaše děti a zde budete třeba jednou sedět na zápraží a pozorovat vnoučata na zahradě.

  Pokud se na nás obrátíte s prosbou, určitě Vám rádi poradíme, zda je Váš pozemek vhodný pro Vámi zamýšlený dům, nebo Vám poradíme na koho se obrátit s prosbou o pomoc takový pozemek najít.

   

 • 3. KROK – VÝBĚR VHODNÉHO DOMU

  Na základě finanční rozvahy zjistíte, kolik prostředků budete moci investovat do Vašeho nového bydlení tak aby to nezruinovalo nejenom Vaši peněženku. Pří výběru domu je nutno k ceně domu připočítat položky, které obvykle nebývají uváděny v ceně domu, ale které budete muset vynaložit, aby byl Váš dům funkční a vy v něm mohli bydlet. Těmito položkami jsou:

  -kompletní projektová dokumentace domu

  -kompletní osazení na pozemek s přizpůsobením půdorysu domu místním podmínkám

  -přizpůsobení domu Vašim požadavkům – DROBNÉ ZMĚNY ZDARMA

  -cca. 100 – 200 tisíc nutno rámcově připočítat na vnější přípojky k domu od hranice pozemku (voda, elektřina, kanalizace, plyn). Cena je vždy závislá na místních podmínkách.

  -interiér a vnitřní dovybavení domu.

  -terénní a zahradní úpravy kolem domu.

   

 • 4. KROK – PŘEDBĚŽNÁ KONZULTACE SE STAVEBNÍM ÚŘADEM

  Nejdřív dostanete do rukou studii s předběžnou kalkulací ceny Vašeho domu. Díky této studii získáte možnost konzultace se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, zda je zamýšlený dům možno na dané parcele postavit.
   

 • 5. KROK – SMLOUVA O DÍLO

  V této důležité fázi dohodneme kompletní podklady pro přípravu projektové dokumentace, která bude také sloužit jako dokumentace pro stavební řízení.

  Součástí této fáze je:

  -dohoda o umístění stavby na pozemek

  -úprava půdorysů tak aby vyhovovaly Vám i místním podmínkám (ideální orientace stavby)

  -kompletní kalkulace konečné ceny a rozsahu dodávky s jejím přesným popisem (podrobný položkový rozpočet)

  -vypracování harmonogramu prací a plateb v rozsahu dodávky

  -způsob financování stavby

  -způsob a termín vyhotovení a předání projektové dokumentace

   

  Na základě této smlouvy vám bude do 7 týdnů předána projektová dokumentace pro vyřízení stavebního povolení Vaší stavby.

   

 • 6. KROK – STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

   

  Na základě vypracované projektové dokumentace si požádáte na místním stavebním úřadě o vydání stavebního povolení. I zde pokud budete mít zájem o vyřízení stavebního povolení některým z našich specialistů na stavební řízení, neváhejte nás kontaktovat a mi Vám podáme pomocnou ruku. Pomoc může mít podobu konzultace zdarma, nebo úplného vyřízení stavebního povolení za předem dohodnutou cenu.

  Pokud již stavební povolení máte, ale nejste spokojeni se současným projektem, nebo Vás zklamal Váš architekt či původní stavební firma, obraťte se na nás a vyberte si z nabídky našich projektů. Naše projekty jsou zdarma. Změnu stavby za Vás může vyřídit náš specialista.

   

 • 7. KROK – REALIZACE STAVBY

   

  Po nabytí právní moci stavebního povolení bude zahájena vlastní realizace stavby. Od nastavení finančního plánu, až do konečného předání stavby, jste provázeni jediným člověkem, který se účastní Vašich konzultací s dalšími  členy našeho teamu. Po dokončení stavby provede podrobnou kontrolu a naučí Vás, jak celý dům ošetřovat, jak se ovládají technologie. Po předání domu do Vašich rukou se na něj budete moci dále obracet v případě potřeby.
   

 • 8. KROK – ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

  Tak jako Vaše auto, i Váš dům potřebuje pravidelný servis, který zajistí aby Váš dům fungoval tak jak má. V průběhu prvních 5 – let provádíme pravidelné záruční prohlídky Vašeho domu, jejichž výsledkem bude celkové posouzení Vaší stavby a odstranění závad. Po uplynutí této doby budou probíhat garanční prohlídky dalších 5 let a po konzultaci s Vámi odstranění případných závad. Budete li s naším servisem spokojeni, bude již jen na Vás, zda za poplatek budete chtít prodloužit službu garančního servisu o dalších 10 případně 20 let. Výsledkem pravidelných garančních prohlídek bude „lékařská“ zpráva, která navrhne nutné udržovací práce. Bude pak na Vás, zda se rozhodnete provést tato opatření s námi nebo vlastními silami. Od nás vždy ale dostanete cenový odhad takovýchto oprav a nabídku s termínem možné realizace. Termín bude stanoven vždy s ohledem na Váš vlastní časový rozvrh a možnosti. 

  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
  Protože věříme, že každá z našich staveb je navržena dobře s důrazem na dlouhou životnost a kvalitní životní klima nabízíme:
  5 – letá záruka (vztahuje se na kompletní dodávku)
  10 – letou záruku (vztahuje se na hlavní část konstrukce, a na systém svodů vody)

  Na komponenty dodávky s delší garanční dobou Vás upozorníme.

  Tam kde je výrobcem udávaná záruční lhůta kratší než je 5 let platí záruční lhůta výrobce.

  Speciálně na tyto dodávky se soustředí druhá garanční prohlídka Vašeho domu, tak aby mohly být tyto komponenty v případě nedostatků vyměněny.

  FREKVENCE A ROZSAH ZÁRUČNÍCH A POZÁRUČNÍCH PROHLÍDEK
  První rok po předání stavby -  kompletní prohlídka domu s důrazem na kontrolu:
  -konstrukce okapních žlabů a svodů 
  -oken, jejich funkčnosti a případně jejich seřízení
  -funkčnosti všech vnitřních systémů a jejich doregulování v souvislosti i s Vašimi připomínkami 
  -SDK konstrukcí 
  -vnitřních dveří a jejich seřízení 
  -budete také dotázáni na případné Vaše připomínky a další požadavky.
  Výsledkem bude souhrnná zpráva a navržen postup odstranění případných závad.

  Druhý rok po předání stavby - Kompletní prohlídka domu s důrazem na kontrolu: 
  - konstrukce okapních žlabů a svodů
  -oken a jejich funkčnosti a případně jejich seřízení 
  -funkčnosti všech vnitřních systémů a jejich seřízení v souvislosti i s Vašimi připomínkami 
  -SDK konstrukcí
  -vnitřních dveří a jejich seřízení
  -budete také dotázáni na případné Vaše připomínky a další požadavky.
  Výsledkem bude lékařská zpráva a navržen postup odstranění případných závad. Protože ne u všech zařízení domu můžeme garantovat 5-ti letou záruční dobu (např. vnitřní technologie jako jsou rekuperace, klimatizace, součásti vytápěcího systému atp.) bude při této prohlídce kladen důraz na kontrolu právě tady těchto systémů tak aby mohl být výrobce vyzván k odstranění nedostatků v rámci záruční lhůty. 

  Třetí rok po předání stavby - Kompletní prohlídka domu s důrazem na kontrolu:
  - konstrukce okapních žlabů a svodů
  -oken a jejich funkčnosti a případně jejich doregulování-funkčnosti všech vnitřních systémů 
  -SDK konstrukcí 
  -vnitřních dveří a jejich seřízení 
  -Budete také dotázáni na případné Vaše připomínky a další požadavky.
  Výsledkem bude souhrnná zpráva a navržen postup odstranění případných závad. 

  Před uplynutím pětileté záruční lhůty - Kompletní prohlídka domu s důrazem na kontrolu
  - konstrukce okapních žlabů a svodů
  -oken a jejich funkčnosti a případně jejich doregulování 
  -funkčnosti všech vnitřních systémů 
  -SDK konstrukcí 
  -vnitřních dveří a jejich seřízení 
  -Budete také dotázáni na případné Vaše připomínky a další požadavky. 
  Výsledkem bude souhrnná zpráva a navržen postup odstranění případných závad. 

  Osmý rok po předání stavby Kompletní prohlídka domu s důrazem na kontrolu:
  - konstrukce okapních žlabů a svodů
  - oken a jejich funkčnosti 
  -funkčnosti všech vnitřních systémů 
  -SDK konstrukcí 
  -vnitřních dveří a jejich seřízení 
  -budete také dotázáni na případné Vaše připomínky a další požadavky. 
  Výsledkem bude souhrnná zpráva a navržen postup odstranění případných závad. Budete také upozorněni, co se může stát, zanedbáte-li odstranění těchto závad. 

  Před uplynutím desetileté záruční lhůty  Kompletní prohlídka domu s důrazem na kontrolu: 
  - na konstrukci domu 
  - konstrukce okapních žlabů a svodů  
  -oken a jejich funkčnosti 
  -funkčnosti všech vnitřních systémů 
  -SDK konstrukcí 
  -vnitřních dveří a jejich seřízení 
  -Budete také dotázáni na případné Vaše připomínky a další požadavky.
  Výsledkem bude souhrnná zpráva a navržen postup odstranění případných závad. Sdělíme Vám, co by mohlo následovat, zanedbáte- li odstranění těchto závad.

  POZÁRUČNÍ SERVIS 
  Pokud se rozhodnete pro pokračování v garančních prohlídkách, nabízíme Vám v základním balíčku další prohlídky každé tři roky v průběhu dalších deseti let. Výsledkem takovéto prohlídky bude opět“ lékařská“  zpráva a doporučení jak se k případným nedostatkům a závadám postavit. Po dvaceti letech možná také zjistíte, že požadavky na Váš prostor v domě se např. odchodem dětí z domu, nebo stárnutím vašich nejbližších, totálně proměnili, pak vám rádi zpracujeme projekt vnitřní rekonstrukce domu tak, aby vyhověl všem Vašim novým požadavkům. Součástí tohoto projektu bude také odhad nákladů a harmonogram této rekonstrukce. Staňte se našimi partnery na celý život. Staňte se členy naší rozrůstající se rodiny.