Ing. arch. Jakub Loučka

Vzdělání:

2003-2004 National Technical University of Athens – program Erasmus
1998-2006 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
1995-1998 Gymnázium Voděradská

Zájmy:

Mimo rodiny, dětí a práce jsou to občasné duševní a fyzické aktivity, dle nasazení více či méně vyčerpávající. Patří k nim zábava s přáteli, kultura, hudba aktivně (U-Prag a další) i pasivně, literatura, kolo, plavání a spoustu jiných.  

Životní motto:

Pro každé období mého života platí jiné a zpravidla ho dokážu určit a zhodnotit až s patřičným odstupem.