Ing. arch. Lukáš Pejsar

Od 2013 člen ČKA 

Vzdělání:

2006-2009    České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - magisterský studijní program navazující
2002-2006    České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury - bakalářský studijní program
1997-2001    Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1  130 00 Praha 3 - obor nábytkářství

Zájmy: Rodina, moderní technologie, hokej, lyžování ...
Životní motto: Wayne Gretzky: "Bruslím tam, kde puk bude, a ne tam, kde už byl."