Cube House

Výstavba bytových domů v pasivním standardu s nosnou konstrukcí na bázi dřeva je na území ČR doposud opomíjené téma. Právě CUBE HOUSE je odpovědí na tuto situaci.

Konstrukce tohoto čtyřpodlažního bytového domu je navržena z dřevěných masivních vrstvených panelů - CLT. Pouze výtahová šachta je železobetonová. Budova je navržena v pasivním standardu.

Skladba bytů je rozmanitá od malometrážního bytu 1+kk po byt s dispozicí 4+kk. V přízemí lze variantně umístit bytovou jednotku s přímým vstupem na zahradu, nebo komerční prostor. Každý byt je vybaven jedním až dvěma balkony, respektive vstupem na zahradu v případě bytu v přízemí. Společné prostory zahrnují kromě vstupních prostor a technické místnosti také kočárkárnu/kolárnu.

Jedním z nejdůležitějších bodů při návrhu vícepodlažních budov s dřevěnou nosnou konstrukcí je dodržení všech požárně bezpečnostních předpisů, přičemž CUBE HOUSE tyto předpisy splňuje.

Autor: 
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph. D.
Cena: 
na vyžádání