snovatovarna.com

Přestože jsme zastánci navrhování konkrétních domů pro konkrétní místo a uživatele, protože právě individuální přístup dokáže vystihnout maximum pro majitele i jeho pozemek, problematiku typových domů vnímáme jako nezbytnou a logickou součást dnešního stavitelství, která je dána relativně shodnými požadavky a podobnými pozemky širší skupiny zájemců o rodinné bydlení.

K projektu Novahome přistupujeme pro možnou kultivaci dnešní čistě obchodní produkce typových domů, aby byly navrhovány a realizovány v co největší možné míře s ohledem na uživatele a své okolí.

Ne každý dům je vhodný na každý pozemek a pro každého uživatele, ale ukazujeme několik našich pohledů na individuální rodinné bydlení z hlediska různých nároků uživatelů na různé typy pozemků.