Přeskočit na obsah

Architekti


Anička Loučková


Své zahrady navrhuji tak, aby se na ně nejen hezky koukalo z okna, ale aby neustále lákaly k jejich obývání.

Jmenuji se Anička a zahrady vytvářím tak, aby tvořily harmonický celek. V detailu jsou však dynamické s důrazem na textury a barvy, měnící se v závislosti na ročním období, ale třeba i jen na samotném počasí. Nejraději beru inspiraci v přírodě, v okolní krajině, mám ráda původní druhy, ale moderní zahrady mi rozhodně nejsou cizí.

Můj vklad je odbornost a empatie. Baví mě úzká spolupráce s klientem, kdy se zahrada stává společným dílem. S maximální pokorou, pečlivostí a prostorem pro zpětnou vazbu však pracuji na projektu i v případě, že se klient chce podílet jen minimálně.
Spojení s 3AE a Novahome je naprosto unikátní. Vzhledem k tomu, že jsem většinou přizvaná na úplném počátku, kdy se zpracovává studie domu, je podstatně jednodušší propojit dům se zahradou a vytvořit tak jednotný celek. Dále tato spolupráce umožňuje lépe řešit technické aspekty a v neposlední řadě i lepší plánování a koordinaci projektu, což mimo jiné vede i k optimalizaci celkových nákladů. Jako benefit vnímám i virtuální prohlídku, kde si klient projde nejen dům, ale i zahradu a lépe si tak představí nejen prostorové řešení, ale třeba i výhled z kuchyňského okna, nebo z lavičky pod jabloní. Ve většině případů zahrady i sama realizuji a jsem přítomná i při prvotních terénních úpravách. Mohu tak lépe reagovat na případné problémy, nebo změny a celý proces je tak plynulejší a pro klienta výhodnější.

Individuální domy


MÁTE ZÁJEM O NÁŠ DŮM?