Přeskočit na obsah

Architekti


Martin Hajný


Diplom jsem získal na fakultě architektury FA ČVUT.
Po několika málo letech práce v architektonických ateliérech jsem měl možnost založit svůj vlastní.
Nejzásadnější posun pro mě přišel ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že nejlépe se mi pracuje jako nezávislému jednotlivci. Buduji si kruh externích specialistů a projekčních kanceláří, díky čemuž si můžu dovolit věnovat se jak malým zakázkám typu rodinných domů, tak větším projektům s investičními náklady v řádech desítek i stovek milionů korun. Projekčně složitější úlohy a pokročilejší fáze projektů přenechávám spolupracovníkům. Především se věnuji samotné architektuře. Zbytek mé práce spočívá v konzultacích se specialisty, chození na kontrolní dny a v autorském dozoru. Nikdy projekt neopustím před dokončením. Jsem v neustálém kontaktu s investorem, specialisty a ostatními účastníky procesu, aby výsledná realizace mohla nést můj podpis. Do svých staveb chci vždy navrhnout i interiér. Nemluvím o své filozofii a způsobu práce, raději za sebe nechávám mluvit výsledky a spokojené klienty.

Individuální domy


MÁTE ZÁJEM O NÁŠ DŮM?